تاريخ روز : سه شنبه 30 دی 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 
"روش ورود سهامداران به سامانه"

نام كاربري: كد ملي

رمز عبور: براي اولين بار شماره شناسنامه سهامدار