تاريخ روز : چهارشنبه 02 مهر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 ورود به حساب كاربري سهامدار

نام كاربري: كد ملي
رمز عبور: براي اولين بار شماره شناسنامه سهامدار