تاريخ روز : شنبه 12 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 "روش ورود سهامداران به سامانه"
ورود سهامدار:       
                      نام كاربري: كد ملي
                      رمز عبور: براي اولين بار شماره شناسنامه سهامدار