تاريخ روز : شنبه 12 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1399/12/30آگهی دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1399/12/30

بدین‌وسیله به اطلاع صاحبان محترم سهام شركت تجارت و سرمايه گروه فراب می‌رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه، راس ساعت 16 روز يك شنبه مورخه 1400/04/20 در محل سالن شهيد عباسپور شركت مديريت منابع آب ايران به نشاني : تهران، خيابان فلسطين شمالي، پايين تر از زرتشت، پلاك 517 كد پستي 1415854651 ، با دستور جلسه ذيل، برگزار می‌شود.
در ضمن صورت‏‎هاي مالي شركت نيز براي مشاهده سهامداران محترم، پس از اخذ تاييد حسابرس قانوني، در سايت اين شركت قرار خواهد گرفت.