تاريخ روز : شنبه 12 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1400/12/29آگهی دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1400/12/29

بدین‌وسیله به اطلاع صاحبان محترم سهام شركت تجارت و سرمايه گروه فراب می‌رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه، راس ساعت 16 روز چهار شنبه مورخه 1401/04/08 در محل سالن شهيد عباسپور شركت مديريت منابع آب ايران به نشاني : تهران، خيابان فلسطين شمالي، پايين تر از زرتشت، پلاك 517 ، با دستور جلسه ذيل، برگزار می‌شود.
در ضمن گزارش‏‎هاي مالي شركت نيز براي مشاهده سهامداران محترم، متعاقباً در پرتال سهام قرار خواهد گرفت.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص صورت‎هاي مالي منتهي به 1400/12/29
2- استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1400/12/29
3- تصويب ترازنامه و صورت‎هاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 1400/12/29
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شركت
5- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‎هاي شركت
6- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع باشد. 

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب (سهامي خاص)